Slår livet knute på seg?

 

Coaching er en veiledning og utfordring, spesialisert på å utvikle mennesker, slik at de utmerker seg både personlig
og profesjonelt, og bistår med å fjerne blokkeringer som hindrer mennesker fra å prestere og nyte livet mer.
En coach har fordeler såvel for den enkelte som for hele bedrifter, fordi resultatet blir større tilfredsstillelse i jobben, visjon, høyere energinivåer, bedre helse og økt livskvalitet.
Coachen fokuserer på handling!

Hvem er du?
Hva gjør du?
Hvor skal du?

Det er nettopp mulighetene til å virkeliggjøre drømmene dine som gjør livet spennende.

( Alkymisten - Paulo Cohelo )


Verden er full av spennende muligheter og opplevelser,
som bare venter på å bli utprøvd.
Det kan være små ting som gjør hverdagen litt gladere og
lysere, eller store ting som kanskje snur opp-ned på tilværelsen.
Gi deg selv og andre plass til å tenke positivt - og husk at
energi, glede og optimisme er selve drivkraften i livet.
Åpne opp for livet!


- Hva tenker du om deg selv?
- Hva tenker du om jobben din?
- Vet du hva tankene dine gjør med deg?
- Vil du frigjøre alle dine ressurser?
- Vil du ha mot, lyst og handlekraft til å få mer ut av livet?
- Vil du oppnå bedre resultater?
- Vil du ha motivasjon?
- Vil du ha glede?
- VIL DU!

Vi må glemme det vi tror vi er, for at vi skal bli den vi virkelig er.
Paulo Cohelo - Zahir


Mange kan i ulike faser av livet streve med vanskelige tanker og følelser.
Jeg tror at mennesket selv har evnen til å vite hva det trenger for å komme
videre. Vi har det i oss.

Først er det viktig å bli bevisst de tankene og følelsen en har
og hvordan en uttrykker seg.
Dette kan gi deg en mulighet til i større grad å "eie deg selv"
og bli bevisst valgene dine.

Det kan medføre at både vanskelige og gode følelser og tanker kan dukke opp underveis. Det kan være smertefullt å oppleve at illusjoner brister.
På den annen side kan det være godt å oppleve seg selv
som et menneske i sin fulle rett til å være den en er.

Det kan da oppstå en følelse av frihet
og en lengsel etter å uttrykke seg selv mer i livet,
og man kan bli i stand til å foreta andre valg

Vi tilbyr livscoaching, for de forskjellige faser i livet, hvor man trenger å få oversikt og ting på plass.
Istedenfor å dra på gammel "bagasje" og reagere blindt ut i fra følelser og kjemiske reaksjoner i kroppen, kan det være lurt å snakke med en utenforstående.