Avventer kurs i dette.

Vi holder trommelagekurs på Finnskogen
 

 Vi lager rammetrommer inspirert fra de Nord-Amerikanske Indianeres tradisjoner.

Kurset vil gå over en helg. Vi starter lørdag morgen med en introduksjon om rammetrommens bruk og tradisjon. Siden vil hver kursdeltager jobbe med sin egen tromme og vil hele tiden få veiledning av kursholderne. Underveis vil vi stoppe opp for å ha felles gjennomgang av de forskjellige prosessene og tradisjonene som er knyttet til det å lage en tromme . Vi bruker skinn fra reinsdyr og hjort, og et uvalg av 8-kantede trerammer. Kursdeltagerne får velge rammen på kurset.

Kursholderne:

Ole Bjørn Michel har laget og solgt trommer i over 15 år og har tidligere holdt flere trommelagekurs. Han har også holdt kurs i Dijeridoospilling og er involvert i aktivitetene rundt 'Sound- and Peacechamber' på Feiring i Eidsvoll kommune, dette arbeider han med sammen med sin sambo Anne Ragnhild Haraldsen. På Feiring avholder de en og annen trommesirkel og svettehytte - som du kanskje kan være med på ved leilighet. Ole-Bjørn har også vært med som 'Chief Drummer' på 'For The One Dance' de siste årene. Dette er en dans som springer ut av 'Soldanstradisjonen' til de amerikanske indianerne. Til daglig er Ole Bjørn lærer på Steinerskolen på Eidsvoll.

Anne Ragnhild Haraldsen har jobbet med lydmeditasjon og tromming i en årrekke og er en av trommerne på 'For The One Dance'. Hun er involvert i aktivitetene rundt 'Sound og Peacechamber' på Feiring i Eidsvoll og har vært med som kursholder på en rekke trommelagekurs. Anne Ragnhild er utdannet Kunstterapeut.

Lena J. Kallander er eier av stedet kurset holdes. Hun har laget egen tromme med Ole Bjørn og Anne tidligere og vært med på tromming for "For The One Dance", Soldansen, svettehytteseremoni med trommereise. Hun er også utdannet innen nlp, coaching og healing, og driver RoseSenteret.

 

Sted: Vestmarka i Eidskog, på grensen til Finnskogen,'De store skoger'. Hytta ligger på en gammel finneplass, usjenert ved et skogstjern. I 1808 var det en viktig kamp for motivasjonen i krigen mellom Norge og Sverige som også skjedde her,'Slaget på Jerpseth'. Det er også traktene for hjemstedet til dikteren Hans Børli. Hytta er enkel standar uten strøm og med utedo. Overnatting på hems eller i lavvo. Nærmere veibeskrivelse vil bli sendt ut ved påmelding. Eier av stedet er Lena J. Kallander, www.rosesenteret.no

Mat og drikke : Ta med niste etter behov. Det vil bli servert varm suppe til middag lørdag og lunsj søndag. Fersk frukt, te, kaffe og vann vil stå fremme.

Kursavgift: kr. 2600,00 (materiell inkludert), kr. 2300,00 for studenter og arbeidsledige. Avgiften betales til konto: 1594 51 35163. Det er viktig at påmelding er fortest mulig eller senest 2 uker før 1. kursdag pga. trommeskinn som må ordnes.

Påmelding :
 Lena Kallander, tlf. 91188807 ;
e-post: lenajkallander@rosesenteret.com
                     
Ole Bjørn Michel, Anne Ragnhild Haraldsen tlf.93879281 / 91806035 eller ; e-post fredshus@yahoo.com
max. 10 deltagere
.

Vi vil senere ha en felles seremoni der vi innvier de nye trommene våre, tid og sted for dette blir informert om på kurset.

Velkommen!                                                                                                       
Med vennlig hilsen Ole Bjørn Michel, Anne R. Haraldsen og Lena J. Kallander